Sherobod tumani hokimligi
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli qarori ijrosi yuzasidan mablag‘ ajratish to‘g‘risida.
E‘lonlar / 2024-04-17

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli qarori ijrosi yuzasidan mablag‘ ajratish to‘g‘risida.

 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Budjet jarayonidafuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlarito‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli qarori ijrosi yuzasidan mablag‘ ajratish to‘g‘risidaSherobod tuman mahalliy budjetining 2024-yil boshiga bo‘lgan erkin qoldiq va 2024-yil1-chorak daromadlar rejasini orttirib bajarilgan qismi hisobidan tuman hokimligi qoshidaochilgan “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘lari hisobidan jamoatchilik fikrlariasosida g‘olib deb topilgan tashabbuslarga mablag‘larni yo‘naltirish to‘g‘risidagi ishchikomissiyaning hisobotini tinglab, bildirilgan fikr va mulohazalarni inobatga olib, xalqdeputatlari Sherobod tumani KengashiQAROR QILADI:1. Xalq deputatlari Sherobod tumani Kengashining 2024-yil 1-martdagi“O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 30- yanvardagiKQ-666-IV-sonli Qarori ijrosi bo‘yicha tumanda jamoatchilik fikri asosida shakllanganloyihalarni baholash, saralab olish hamda ijrosini monitoring qilish bo‘yicha ishchikomissiyalar tarkibini tasdiqlash to‘g‘risida”gi VI-80-45-8-119-K/24-sonli qarori bilantasdiqlangan komissiyaning xulosasini inobatga olib, O‘zbekiston Respublikasi Moliyavazirligining “Openbudget.uz” portali orqali ovoz berish jarayonida g‘olib deb topilgantakliflarga mablag‘larni yo‘naltirish to‘g‘risidagi taklifi ma’lumot uchun qabul qilinsin.2. Sherobod tuman hokimligi qoshida ochilgan “Fuqarolar tashabbusijamg‘armasi” mablag‘lari hisobidan jamoatchilik fikri asosida O‘zbekiston RespublikasiMoliya vazirligining “Openbudget.uz” portali orqali ovoz berish jarayonida g‘olib debtopilgan, 14 ta takliflar;ID 032327479009 Sherobod tumani Kallamozor ota qabristonga olib boruvchi yo‘lva Kallamozor (Yangiturmush) qishlog‘i ichki ko‘chalariga asfalt qilinishi uchun1360 000 000 (bir milliard uch yuz oltmish million) so‘m;ID 032299065009 Sherobod tuman Navbur mahallasidagi Istara va Yusufobodqishlog‘ini bog‘lovchi yo‘lni asfaltlash uchun 1360 000 000 (bir milliard uch yuz oltmishmillion) so‘m;ID 032328484009 “Guliston” mahallasi Guliston qishlog‘iga Sherobod daryosidansuvni ariqqa yo‘naltiradi, aholini ekin maydonlarini sug‘orish uchun ariqqayo‘naltiradigan suv taqsimlash inshooti hamda 1000 metr ariqni betonlash ishlarini olibborish ishlari uchun 1360 000 000 (bir milliard uch yuz oltmish million) so‘m;ID 032330373009 Sherobod tumani Guliston mahallasi Ashurxilvat qishlog‘iningichki yo’llarini 4000 metr qismida zamonaviy asfalt yotqizish ishlari uchun 1360 000 000(bir milliard uch yuz oltmish million) so‘m;ID 032308712009 Dehqonariq mahallasi markazidagi ko‘chalarini asfalt qilishuchun 1320 000 000 (bir milliard uch yuz yigirma million) so‘m;ID 032327650009 G‘o‘rin-Gilambob MFYning Alisher Navoiy, Do‘stlik va ichkiko‘chalarini asfaltlash uchun 1360 000 000 (bir milliard uch yuz oltmish million) so‘m;ID 032303006009 37-maktabdagi 1960 yilda qurilgan ma’nan eski binoni buzishva o‘rniga qo‘shimcha o‘quv va ma’muriy xonalar qurish (xonalar soni 10 ta, 5x6 metr2)uchun 1360 000 000 (bir milliard uch yuz oltmish million) so‘m;ID 032320171009 53-maktabga yangidan sport zali qurish va uni jihozlash uchun1360 000 000 (bir milliard uch yuz oltmish million) so‘m;ID 032298483009 29-maktab umumta’lim maktablarini ta’mirlash va moddiytexnika bazasini rivojlantirish tadbirlari uchun 954 020 000 (to‘qqiz yuz ellik to‘rt millionyigirma ming ) so‘m;ID 032329808009 Navbur mahallasidagi Amirobod va Do‘kir qishlog‘inibog‘lovchi yo‘lni asfaltlash uchun 1360 000 000 (bir milliard uch yuz oltmish million)so‘m;ID 032311214009 Jinoyatchilikni oldini olish va havfsiz mahallaga aylantirishuchun Taroqli mahallasini 100% zamonaviy nazorat qiluvchi kameralar bilan jihozlashuchun 500 000 000 (besh yuz million) so‘m;ID 032298191009 27-sonli umumiy o‘rta talim maktabi o‘quvchilari vao‘qituvchilari foydalanishi uchun FAOLLAR ZALI qurish uchun 1360 000 000 (birmilliard uch yuz oltmish million) so‘m;ID 032316425009 “Mehnatobod” mahallasiga kirishdagi 4H-1598, 4P-103avtomobil yo‘lining Mehnatobod mahallasidagi qismini ta’mirlash uchun 1360 000 000(bir milliard uch yuz oltmish million) so‘m;ID 032306583009 tuman Tibbiyot birlashmasi moddiy-texnika bazasinirivojlantirish tadbirlari uchun 1346 000 000 (bir milliard uch yuz qirq olti million)so‘mjami: 17 720 020 000 (o‘n yetti milliard yeti yuz yigirma million yigirma ming)so‘m mablag‘ ajratilsin.Sherobod tumani bo‘yicha 2024-yil fevral, mart, aprel oylarida o‘tkazilgan “Openbudget” jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo‘yichamanzilli ro‘yxat 1-ilovaga;Sherobod tumani bo‘yicha 2024-yil fevral, mart, aprel oylarida o‘tkazilgan “Openbudget” jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish reestri 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.3. Sherobod tumani hokimligining Iqtisodiyot va moliya bo‘limi (O.Absayev)gaushbu qarordan kelib chiqib, ko‘rsatilgan mablag‘larni rejalashtirish uchun tumanmahalliy budjetiga tegishli o‘zgartirishlar kiritish vazifasi hamda tuman hokimligihisobchisiga tegishli tartibda ishlarni amalga oshirish vazifasi topshirilsin.4. Sherobod tuman G‘aznachilik bo‘linmasi boshlig‘i (J.Shafiyev)ga tumanhokimligi Iqtisodiyot va moliya bo‘limi tomonidan rejalashtirilgan mablag‘lar bo‘yichayuridik va moliyaviy majburiyatlarni ro‘yxatga olgan holda to‘lovlarni amalga oshirishvazifasi topshirilsin.

 

                Tashabbusli byudjetlashtirish  
                natijalari bo‘yicha ma’lumotga  
                1-ILOVA  
                   
Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirilishi yuzasidan
MA’LUMOT
                   
  Sherobod tuman            01.04.2024 yil holatiga
                (mln so‘mda)
T/r Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirish manbalari Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga yo‘naltirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar Farqi Izoh
1-чорак 2-чорак 3-чорак 4-чорак
1. Tuman byudjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining  qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar 1 275,9            
2. Tuman byudjetining qo‘shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar              
2.1. Shu jumladan erkin qoldiq mablag‘lari 1 369,7            
2.2. daromadlarning hisobot choraklari yakunilari bo‘yicha aniqlangan prognozdan oshirib bajarilgan qismi              
2.3. davlat daromadiga o‘tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar              
2.4. elektron savdo maydonchasida er uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag‘lar              
  viloyat erkin qoldiq mablag‘lari              
  viloyat daromadlarning hisobot choraklari yakunilari bo‘yicha aniqlangan prognozdan oshirib bajarilgan qismi              
2.5. mening yo'lim mablag‘lar 2 000,0            
2.9   Yil boshiga qoldiq 1 513,4            
3.   2023 yil iqtisod qilingan tushumlar 1 141,0            
2.9   Tekshirish natijasiga asosan              
4. Jami ajratilgan mablag‘lar 7 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х
                   
                   
   Hokimning iqtisodiyot, kambag‘allikni               
  qisqartirish bo‘yicha birinchi o‘rinbosari :   R.Xamroev    
                   
  Sherobod tuman Iqtisodiot va moliya bo‘limi mudiri:   O.Absaev    
Tashabbusli byudjetlashtirish natijalari bo‘yicha
MA’LUMOT
  Sherobod tuman      01.04.2024 yil holatiga
          1-jadval
T/r Ko‘rsatkich nomi Summa
(mln so‘m)
1. Yil boshiga qoldiq 1 513,4
2. Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga o‘tkazilgan mablag‘* 5 786,6
3. Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar**  
3.1. Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to‘langan mablag‘lar  
3.2. Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to‘lab berilmagan qoldiq mablag‘lar  
4 Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidagi qoldiq mablag‘lar 7300,0
           
          2-jadval
Т/р Bajarilgan tadbirlar nomi Moliyalashtiril-gan takliflar soni  ko‘rsatkichlar
o‘lchov birligi miqdori sariflangan mablag‘lar
1. Hududiy ichki yo‘llar   umumiy uzunligi    
  Maktabgacha ta'lim tashkilotlari   soni    
2. Umumta’lim maktablarini ta’mirlash va jihozlash   soni    
3. Artizan chiqarib axolini suv bilan ta’minlash   soni    
4. Sog‘liqni saqlash muassasalarini ta’mirlash va jihozlash   soni    
5. Oqava suv tarmog‘ini yaxshilash   umumiy uzunligi    
6. Boshqa tadbirlar   soni    
7. Transsformator , ustun va simlarni almashtirish x umumiy uzunligi, soni    
Jami:   Х 0 0
           
  Izoh:        
               * Ushbu qatorda mazkur ma’lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar ustunining Jami ajratilgan mablag‘lar qatoridagi mablag‘lar aks ettiriladi.
           
             ** Ushbu qatorda mazkur ma’lumotning 2-ilovasidagi Ajratilgan mablag‘lar ustunining jami qatoridagi mablag‘lar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               aks ettiriladi.
           
   Hokimning iqtisodiyot, kambag‘allikni       
  qisqartirish bo‘yicha birinchi o‘rinbosari :   R.Xamroev
           
  Sherobod tuman Iqtisodiot va moliya bo‘limi boshligi:   O.Absaev

Izoh qoldirish

Ro`yxatdan o`tish
3 ta foydalanuvchi hozir saytda
Sayt haqida firingiz?

Ўзбекистон Республикаси герби    Ўзбекистон Республикаси байроғи   Ўзбекистон Республикаси мадҳияси